hotellas - POBYT- VOUCHER W PREZENCIE
POBYT- VOUCHER W PREZENCIE
4-15 dni, Od 380 zł/os/dzień
hotellas - LATO W GÓRACH
LATO W GÓRACH
5-17 dni, Od 120 zł/os/dzień
hotellas - PAKIET SENIOR
PAKIET SENIOR
5 dni, Od 0 zł/os
hotellas - PAKIET ROZGRZEWAJĄCY
PAKIET ROZGRZEWAJĄCY
3 dni, Od 99 zł/os
hotellas - SPA DLA DWOJGA
SPA DLA DWOJGA
3-3 dni, Od 150 zł/os/dzień